Tahajjud Ki Fazilat

Tahajjud ki namaz allah ko bahut hi zyada pasand hai. aur iski islam me bahut fazilat hai. Quran me Allah kahete hain keh “Humare nek bande apni neend qurbaan karke musalle par khade hokar Jahannam ke khauf se aur Jannat ki lalach me allah ko pokaarte hain”. to allah kahete hain jo apni neend qurban … Read more